درباره رالی امتیازی

باشگاه مشتریان پارسیان

باشگاه مشتریان پارسیان مانند یک مسابقه رالی با طرح های مختلف در جاده ها یا سطوح و در دامنه های امتیازی مختلف است. در مسابقه رالی شما با خودرو خود در مسافت تعیین شده در جاده های مختلف متناسب با انواع طرح های امتیازی خود حرکت می نمایید و متناسب با امتیازات خود، جایزه دریافت می نمایید. در رالی امتیازی، در پایان روز امتیاز های  مشتریان محاسبه شده و در صورت رسیدن به حدنصاب و حفظ امتیاز ، مشتریان یا دور بعدی را در سطح بالاتر شروع می نمایند و یا در همان سطح پاداش خود را دریافت نموده و مجددا از ابتدا استارت می زنند.

 

در هر حدنصاب معین جایزه ای به مشتری تعلق می گیرد. در سطوح بالاتر باشگاه برای دریافت یک پاداش حدنصاب پایین تری وجود دارد. یعنی هر چقدر سطح شما در باشگاه بالاتر باشد شما برای دریافت پاداش خود می توانید امتیاز کمتری را خرج نمایید!

 

 

 

سطح" در باشگاه مشتریان مانند یک "پیست" در مسابقات رالی است. شما در یک پیست از یک نقطه ای استارت میزنید و بر اساس گذراندن هر حدنصاب می توانید ضریب بالاتری از امتیاز را کسب نمایید. یعنی به ازای آنکه هر چه امتیاز شما بالاتر برود در مقطع بعدی می توانید با سرعت بیشتری امتیاز کسب نمایید به شرطی که حداقل امتیاز خود را در آن سطح حفظ نمایید. به ازای بدست آوردن حدنصاب های بالاتر شما می توانید سرعت کسب امتیاز خود را نیز در باشگاه افزایش دهید. در باشگاه مشتریان پارسیان میزان وفاداری شما به باشگاه اهمیت دارد و ما به شما هر چقدر که وفادارتر باشید پاداش می دهیم. هر مقطع در یک سطح در باشگاه مشتریان معادل یک ستاره بیشتر برای شما است. ما در باشگاه پنج سطح عادی، برنزی، نقره ای، طلایی و پلاتینیوم داریم و هر سطح شماره پنج ستاره است که به ازای هر ستاره بیشتر شما پاداش بیشتر به ازای حدنصاب کمتر دریافت خواهید نمود. هر چه سطح شما در باشگاه مشتریان بالاتر باشد با امتیاز کمتری نیز می توانید پاداش خود را دریافت نمایید و برنده باشید.

 در باشگاه مشتریان پارسیان شما با 50 امتیاز جایزه ثبت نام وارد باشگاه می شوید. ما به ازای تکمیل مشخصات و فعالسازی های باشگاه توسط شما امتیاز محاسبه و ثبت می نماییم. برای مشاهده جزئیات امتیازهای خود می توانید از نوار ابزار بالای صفحه گزینه امتیاز را انتخاب نمایید تا بتوانید جزئیات دریافت امتیاز های خود را به طور روزانه مشاهده نمایید. برای کسب امتیاز از طرح های باشگاه شما می بایست ابتدا طرح را فعال نمایید. باشگاه برای طرح هایی که فعال ننموده اید امتیازی محاسبه نمی نماید. فعال نمودن طرح های باشگاه این امکان را به ما می دهد که حسابها، تراکنش ها و عملکرد شما را به طور روزانه دریافت نموده و امتیاز آنرا محاسبه نموده و به حسابتان منظور نماییم. انواع طرح ها و کمپین های باشگاه در یک مدل رالی امتیازی طراحی و ارایه شده اند که شامل رالی های زیر است :

 

►   رالی امتیازی حساب های پارسیان 

  رالی امتیازی اینترنت بانک پارسیان 

►   رالی امتیازی همراه بانک پارسیان 

►   رالی امتیازی تلفنباک پارسیان 

►   رالی امتیازی خرید با کارت نقدی پارسیان از دستگاههای کارتخوان پارسیان

►   رالی امتیازی پذیرندگان پارسیان (به زودی) 

 

همه امتیاز های کسب شده شما در رالی های امتیازی باشگاه مشتریان در یک مخزن جمع آوری می گردد و شما می توانید با تکمیل سبد خود در انواع رالی های امتیازی باشگاه مشتریان امتیازهای بیشتری را دریافت نمایید. فعال سازی انواع طرح های رالی به شما کمک می کند که سرعت کسب امتیاز خود را با افزایش سطح امتیازهای  خود نیز افزایش دهید. پاداش های باشگاه از حدنصاب مجموع امتیازهای شما قابل اعطا می باشد و محدودیتی برای شرکت در انواع رالی های امتیازی برای شما وجود ندارد ولی برای شرکت در هر رالی امتیازی در باشگاه شما تنها می توانید هر طرح را بر روی یک حساب، کارت، درگاه یا پذیرنده خود فعال نمایید.