قدم های بعد از ثبت نام

باشگاه مشتریان پارسیان

قدم های بعد از ثبت نام در باشگاه مشتریان بانک پارسیان:

 

خوب است بدانید که:

 

1- شما مشتری گرامی پس از ثبت نام در باشگاه، وارد داشبورد خود خواهید شد که شامل بخشهای حساب کاربری، امتیازات، طرحها، جوایز، اخبار و اعلانات و فعالیتها است.

 

2- پیش نیاز شروع فعالیت و کسب امتیاز از محل طرح های باشگاه، اتصال شماره مشتری شما به باشگاه می باشد. (چنانچه شما مشتری عضو سامانه امتیازی، بوده اید، شماره مشتری شما به صورت خودکار در مرحله دوم فرایند ثبت نام به باشگاه متصل شده و نیاز به فعالسازی آن در حساب کاربری خود ندارید. برای مشاهده شرایط مشتریان عضو سامانه امتیازی، پرسش شماره 9 این بخش را ببنید.)

 

3- با اتصال شماره مشتری به باشگاه، طرح های بانکداری الکترونیک (پرداخت قبض و خرید شارژ از درگاههای پارسیان و...)، خود به خود برای شما فعال خواهد شد.

 

4- طرح های سپرده ای و کارتی نیاز به فعالسازی به صورت دستی توسط شما در باشگاه خواهند داشت که برای فعالسازی آنها باید کارهای زیر را انجام دهید: انتخاب طرح مورد نظر> فشردن دکمه فعالسازی> انتخاب یک شماره حساب و یک شماره کارت از بین شماره حسابها و کارتهای موجود

 

نکته مهم: تا زمانی که کارت و سپرده های مورد نظر خود را در قالب طرح های باشگاه فعال نکنید، امتیازات طرح ها برای شما محاسبه نخواهد شد.