اطلاعات طرح

قرض الحسنه پس انداز حقیقی - دو امتیاز

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده حساب خود به طور روزانه بهره مند گردید. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال  در هر روز در حساب قرض الحسنه پس انداز خود 2 امتیاز دریافت نمایید.  

 

► حداقل موجودی محاسبه امتیاز: یک میلیون ریال 

► حداکثر مبلغ قابل محاسبه: نامحدود

► مبنای محاسبه امتیاز: به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 2 امتیاز 

 

به منظور محاسبه امتیاز برای شما لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل نموده باشید. به محض اتصال شماره مشتری شما به باشگاه، امکان فعالسازی این طرح بر روی حساب شما فراهم می گردد. برای این منظور لازم است از بخش طرح های باشگاه این طرح را انتخاب نموده و گزینه فعالسازی طرح را انتخاب نمایید. از بین حساب های خود، حساب مورد نظر را انتخاب و دکمه فعال سازی را کلیک نمایید. طرح برای شما فعال خواهد شد. 

در صورتیکه شما حساب قرض الحسنه پس انداز ندارید به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه نمایید و درخواست افتتاح حساب نمایید و در صورتیکه موجودی حساب شما کمتر از یک میلیون ریال است موجودی خود را افزایش دهید و یا برای سرعت بیشتر در کسب امتیاز می توانید موجودی خود را افزایش دهید. امتیازهای موجودی حساب شما به صورت روزانه به امتیازهای شما افزوده می شود و می توانید با رسیدن به حدنصاب معین از پاداش های باشگاه بهره مند گردید.

 
برای اطلاع از طرح ها و پاداش های جدید می توانید در خبرنامه باشگاه عضو شوید. طرح های مرتبط