رالی حسابهای پارسیان

باشگاه مشتریان پارسیانبه باشگاه مشتریان پارسیان خوش آمدید. اینجا باشگاهی برای قدردانی از شماست که بانک پارسیان را برای انجام خدمات مالی و بانکی خود انتخاب نموده اید. ما مجموعه ای از خدمات بانک و گروه مالی پارسیان و مراکز طرف قرارداد را در یکجا فراهم نموده ایم تا ضمن یکپارچه نمودن دسترسی شما به این خدمات، به تناسب مشارکت در کمپین های امتیازی باشگاه به شما پاداش بدهیم. شما می توانید با ثبت نام در باشگاه، فعالسازی و عضویت در کمپین ها به طور روزانه امتیاز دریافت نموده و پس از کسب حدنصاب های لازم ،از باشگاه پاداش دریافت نمایید. 

 

 

 

 

در صورتیکه شما مشتری بانک پارسیان هستید می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های بانک پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده حساب خود به طور روزانه بر اساس جدول رالی امتیازی بهره مند گردید. در طرح رالی امتیازی حساب های پارسیان شما باید طرح های مورد نظر خود را روی حسابهای خود فعال نمایید. ما در باشگاه برای هر یک از حساب های فعال شما نزد بانک پارسیان یک یا بیش از یک طرح قرار خواهیم داد که شما می توانید با مطالعه هر طرح و با انتخاب خود بر روی یکی از حسابهای خود در بانک پارسیان فعال نمایید. 
در رالی امتیازی حساب های پارسیان شما به ازای "هر یک میلیون ریال" در هر روز " امتیازدریافت خواهید نمود و حداقل موجودی برای محاسبه امتیاز روزانه حفظ یک میلیون ریال در حساب می باشد. 

 

 

طرح های رالی امتیازی باشگاه مشتریان پارسیان  

 

شما با فعالسازی طرح بر روی یکی از حسابهای خود می توانید در بیست و چهار ساعت آینده به بعد به ازای هر روز امتیاز از باشگاه دریافت نمایید. امتیاز موجود در پروفایل شما در باشگاه مربوط به محاسبه روز قبل می باشد. شما می توانید برای "هر یک حساب" خود تنها "یک طرح" را فعال نمایید و برای فعالسازی سایر طرح ها روی حساب خود می بایست ابتدا طرح را "غیرفعال" نموده و طرح دیگر را روی حساب خود فعال نمایید. محدودیتی برای فعالسازی یا غیرفعالسازی طرح ها بر روی حساب های شما وجود ندارد.

 
 
1- حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک - ویژه اشخاص حقیقی 
 

هر یک میلیون ریال در هر شبانه روز 4 امتیاز 

 

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده حساب خود به طور روزانه بهره مند گردید. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز در حساب قرض الحسنه جاری با دسته چک خود 4 امتیاز دریافت نمایید. 

 

به منظور محاسبه امتیاز برای شما، لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید، به محض اتصال شماره مشتری به باشگاه، امکان فعالسازی این طرح بر روی حساب شما فراهم می گردد. برای این منظور لازم است از بخش طرح های باشگاه این طرح را انتخاب نموده و گزینه فعالسازی طرح را انتخاب نمایید. از بین حساب های خود، حساب مورد نظر را انتخاب و دکمه فعال سازی را کلیک نمایید. طرح برای شما فعال خواهد شد. 

 

 

 

2- حساب قرض الحسنه پس انداز پارسیان - ویژه اشخاص حقیقی 

 

هر یک میلیون ریال در هر شبانه روز 2 امتیاز 

 

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای  امتیاز بر روی مانده حساب خود به طور روزانه بهره مند گردید. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز در حساب قرض الحسنه پس انداز خود 2 امتیاز دریافت نمایید.  

 

به منظور محاسبه امتیاز برای شما، لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید، به محض اتصال شماره مشتری به باشگاه، امکان فعالسازی این طرح بر روی حساب شما فراهم می گردد. برای این منظور لازم است از بخش طرح های باشگاه این طرح را انتخاب نموده و گزینه فعالسازی طرح را انتخاب نمایید. از بین حساب های خود، حساب مورد نظر را انتخاب و دکمه فعال سازی را کلیک نمایید. طرح برای شما فعال خواهد شد. 

 

 

 

3- حساب کوتاه مدت پارسیان - ویژه اشخاص حقیقی 

 

هر یک میلیون ریال در هر شبانه روز 1 امتیاز 

 

در صورت عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان شما می توانید با اتصال شماره مشتری خود به باشگاه و شرکت در طرح های رالی امتیازی حساب های پارسیان از مزایای امتیاز بر روی مانده حساب خود به طور روزانه بهره مند گردید. شما می توانید به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز در حساب کوتاه مدت خود 1 امتیاز دریافت نمایید.  

 

به منظور محاسبه امتیاز برای شما، لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید، به محض اتصال شماره مشتری به باشگاه، امکان فعالسازی این طرح بر روی حساب شما فراهم می گردد. برای این منظور لازم است از بخش طرح های باشگاه این طرح را انتخاب نموده و گزینه فعالسازی طرح را انتخاب نمایید. از بین حساب های خود، حساب مورد نظر را انتخاب و دکمه فعال سازی را کلیک نمایید. طرح برای شما فعال خواهد شد. 

 

در صورتیکه شما حساب کوتاه مدت ندارید به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه نمایید و درخواست افتتاح حساب نمایید و در صورتیکه موجودی حساب شما کمتر از یک میلیون ریال است موجودی خود را افزایش دهید و یا برای سرعت بیشتر در کسب امتیاز می توانید موجودی خود را افزایش دهید. امتیازهای موجودی حساب شما به صورت روزانه به امتیازهای شما افزوده می شود و می توانید با رسیدن به حدنصاب معین از پاداش های باشگاه بهره مند گردید.