رالی امتیازی تلفنبانک پارسیان

باشگاه مشتریان پارسیان

 

تلفنبانک پارسیان 

 

تلفنبانک یکی از سیسـتم های بانکـداری مــدرن بانک پارسیان میباشد. فرم تقاضای استفاده از «تلفنبانک» توسط همه شعب بانک در اختیار مشتریان متقاضی قرار گرفته و می توانید با توجه به شرایط مندرج در فرم اقدام به تنظیم و امضای آن نمایید. پس از امضای فرم و تأیید آن توسط شعبه، خدمت مذکور برای شما فعال شده و رمز عبور به صورت محرمانه تحویل شما خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر می توانید بروشور نحوه استفاده از تلفنبانک پارسیان را از اینجا دانلود کنید.

 

 

 
رالی امتیازی تلفنبانک پارسیان

 

در رالی امتیازی تلفنبانک پارسیان، شما به ازای هر تراکنش "پرداخت قبض" و "خرید شارژ" در تلفنبانک پارسیان "یک امتیازدریافت خواهید نمود. 

به منظور محاسبه امتیاز برای شما لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید.

به محض اتصال شماره مشتری شما به باشگاه، این طرح برای شما به صورت خودکار فعال می شود. 

 

 

پرداخت قبض با استفاده از تلفنبانک پارسیان

 

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و پرداخت قبض از طریق شماره شناسه قبض و شناسه پرداخت با استفاده از تلفنبانک پارسیان، می توانید به ازای هر تراکنش پرداخت قبض، یک امتیاز کسب نمایید.

به منظور محاسبه امتیاز برای شما لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید.

به محض اتصال شماره مشتری شما به باشگاه، این طرح برای شما به صورت خودکار فعال می شود. 

 

 

خرید شارژ از طریق تلفنبانک پارسیان

 

شما با عضویت در باشگاه مشتریان پارسیان و خرید شارژ از طریق تلفنبانک پارسیان، می توانید به ازای هر خرید شارژ، یک امتیاز کسب نمایید.

به منظور محاسبه امتیاز برای شما لازم است قبلاً شماره مشتری خود را به باشگاه متصل کرده باشید.

به محض اتصال شماره مشتری شما به باشگاه، این طرح برای شما به صورت خودکار فعال می شود. 

 

► شارژ همراه اول - اعتباری 

► شارژ رایتل - اعتباری و دیتا  

► شارژ ایرانسل اعتباری - عادی 

► شارژ ایرانسل اعتباری - شگفت انگیز 

► شارژ ایرانسل - وایمکس دائمی 

► شارژ ایرانسل - وایمکس اعتباری 

► شارژ تالیا- اعتباری